March 21, 2015

Verandering in het Bestuur

Volgens de statuten van het Gilde wordt het bestuur voor 2 jaar gekozen en moet dan aftreden. Voorzitter René van Tol en Penningmeester Wim Houdijk waren niet meer beschikbaar voor herverkiezing. Drie leden van het Gilde hadden zich aangemeld als kandidaat voor de twee beschikbare plaatsen in het bestuur. Na snel overleg met de Raad van Toezicht is besloten om het bestuur uit te breiden naar 6 leden.

Met algemene stemmen van de ledenvergadering zijn de 3 nieuwe bestuursleden gekozen. De nieuw gekozen bestuursleden zijn:

  • Chris Sommer MBGG – Voorzitter.
  • Jeff Hoopman MBGG – Penningmeester.
  • Ennie van Dijk – Algemeen ondersteunend bestuurslid.