August 2, 2017

Uitbreiding Raad van Toezicht

Ons gilde heet Heidi Janssens hartelijk welkom in de Raad van Toezicht. Sinds 11 juni versterkt zij de raad die nu bestaat uit drie leden, te weten Karel Burger Dirven, Ernst Jan Louwers en bovengenoemde.